Ovládanie a kontrola kvality

Riadiaca jednotka C300

Riadiaca jednotka C300

 • základná riadiaca jednotka pre nitovacie zariadenia
 • funkcie:
  • nastavenie času nitovania
  • počítadlo cyklov
  • LCD displej
  • ochrana parametrov prostredníctvom hesla
 • opcionálne príslušenstvo: kontrola tlaku

Jednotky na kontrolu kvality

Riadenie AC

Systémy na kontrolu kvality umožňujú monitorovať proces nitovania prostredníctvom riadenia šiestich možných parametrov: kontaktná poloha, výsledná poloha, nitovacia vzdialenosť, čas, sila a výška nitovacej hlavy. Tieto parametre sledujú prítomnosť nitu a opotrebovanie nitovacieho zariadenia.

Používanie systému je jednoduché a intuitívne i vďaka režimu výuky, ktorý slúži aj na kalibrovanie nitovacích programov. Na dosiahnutie a kontrolu požadovanej kvality je dostupných 40 programov. Systém ponúka aj možnosť ethernetového pripojenia na odosielanie výrobných výsledkov do počítača prostredníctvom opcionálneho softvéru na objednávku.

Hlavné vlastnosti systému na kontrolu kvality sú:

 • jednotky AC slúžia na kontrolu tlaku a priebehu nitovania
 • kontrola prebieha porovnávaním reálne nameraných hodnôt s elektronicky nastavenými parametrami
 • rozlišovanie zhodných a nezhodných súčiastok podľa nastavených parameterov

Jednotka AC-1

Jednotka AC-1

 • jednotka AC-1 meria absolútnu polohu nitovacej hlavy
 • meranie priebehu nitovania vychádza z východiskovej polohy stroja

Jednotka AC-2

Jednotka AC-2

 • jednotka AC-2 disponuje zariadením na mechanické podržanie, vďaka čomu sa stanovuje referenčná plocha na meranie priebehu nitovania
 • ideálna pre súčiastky s voľnou toleranciou a požiadavkou na jednotnú veľkosť hlavy nitu